CHAMPIONS

Vi finns både på

Facebook & Instagram

#redicons

Vi är sponsrade av


Copyright © Kennel Red Icon's - Design by RedIcon's - kontakt@redicons.se

Swedish Champion


RED ICON'S BANDIT QUEEN

Swedish Champion

Italian Junior Champion

Montenegro Junior Champion


RED-ROCK OF BAZOTOWN

Swedish Champion


RED ICON'S CUZ I'M WORTH IT

Swedish Champion

Croatian Champion

Serbian Champion


IRON AMSTAFF BLADE